שכונת נחלת יצחק

מרכז רנרט לתרבות ולמורשת נחלת۔۔יצחק

לוח כרונולוגי – תאריכים מרכזיים בהתפתחות נחלת۔۔יצחק

מול מאורעות בארץ ובעולם.

 כתב: גלעד כספי

משנת 1914 עד שנת 1918. מלחמת העולם הראשונה,
                   שבה כבשה בריטניה הגדולה מידי האימפריה העות'מנית (תורכיה) את ארץ۔۔ישראל.

 1917 – בעקבות עצמאות ליטא ולאור המדיניות הליברלית שהנהיגה כלפי היהודים בתחומה, התחזקה הפעילות הציונית בקרבם.

1919 – 1923  ۔۔  העלייה השלישית.

1923 – קבוצת יהודים מהעיר קובנה אשר בליטא, הקימה אגודה שמטרתה לרכוש קרקע בארץ۔۔ישראל ולהתיישב בה. נציגי האגודה נסעו ארצה ואיתרו את השטח שעליו הוקמה לאחר מכן המושבה "נחלת۔יצחק".

1924  ۔۔  1928 העלייה הרביעית.

1925 – לאחר רכישת הקרקע, חלוקתה למגרשים והקצאתם לחברי האגודה. עלו ארצה מייסדי השכונה  והניחו ב۔۔16 במרס, את אבן הפינה לבית הראשון – תאריך שנקבע כמועד הקמת הישוב.

1929 – מאורעות תרפ"ט

תחילת העלייה החמשית ۔۔ גל של התקפות מצד הערבים על הישוב היהודי בארץ۔۔ישראל.

המתיישבים הספורים שישבו ב"נחלת۔۔יצחק" נאלצו לעזוב את בתיהם ולמצוא מחסה בשכונת בורוכוב מחמת האיום מצד פורעים ערביים.

1933 – עליית המשטר הנאצי בראשות היטלר בגרמניה והתחזקות האנטישמיות באירופה. התגברות תנופת העלייה ארצה.

1934 – התיישבות מוגברת של יוצאי גרמניה ואחרים. בשכונה כבר חיו כ۔۔ 100 משפחות (בהשוואה ל۔۔5 בשנת 1929). במקביל, עברו לנחלת۔۔יצחק יותר ויותר מפעלים, בהם בלט "יצהר" שהוקם בשנת 1934.

1935 – הקמת גן۔۔ילדים ובית۔۔ספר, שאחר۔۔כך קיבל את השם "איילון". למדו בו גם ילדי שכונות סמוכות כגון "שכונת חאפּ" (קריית יוסף).

1936 – 1939 מאורעות תרצ"ו – תרצ"ט (המרד הערבי הגדול) – ערביי ארץ۔۔ישראל (פלשתינה) מורדים בשלטון הבריטי, תוקפים את הישוב היהודי ונלחמים זה בזה.

1936– במסגרת התפתחות מחתרת ה"הגנה" הצטרפו אליה גם תושבים מהשכונה ומילאו תפקיד בהגנה עליה מפני פורעים ערביים. הדבר אפשר לרפתני השכונה לשמש מקור עיקרי לאספקת חלב לתל۔۔אביב במהלך המאורעות.

1939 – סוף העלייה החמישית.

1939 – 1945 מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה התחוללה שואת יהודי אירופה והוצבו איומים על קהילות   יהודיות במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

בתקופת המלחמה – צעירים מנחלת۔۔יצחק נמנו על המתגייסים לצבא הבריטי, כדי להילחם בצורר הנאצי. כמו۔۔כן הושט סיוע לפליטים מאירופה שהשתקעו בשכונה.

תושביה הגרמנים של "שרונה" השכנה, ביניהם שונאי ישראל, עזבו את הארץ. חלקם מרצון ורובם גורשו לאוסטרליה.

מספר תושבים מהשכונה הצטרפו לאצ"ל.

 ב۔۔כ"ט (29) בנובמבר 1947, העצרת הכללית של האו"מ אישרה את חלוקת הארץ לשתי מדינות: יהודית וערבית.

בעקבות זאת התחילו הערבים המקומיים, שנסתייעו במתנדבים ממדינות ערביות ואחרות, להילחם בישוב העברי. התחילה מלחמת העצמאות (הידועה גם כמלחמת הקוממיות, מלחמת השחרור ומלחמת תש"ח).

ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) – המנדט הבריטי הסתיים ודוד בן۔۔גוריון הכריז על הקמת מדינת۔۔ישראל. בעקבות זאת פלשו לארץ צבאות של מדינות ערביות כדי לחסל את המדינה היהודית. במקביל הוקם צה"ל על בסיס ה"הגנה" (כולל הפלמ"ח) תוך צרוף אנשי שתי המחתרות הנוספות – אצ"ל ולח"י.

          במלחמת השחרור השתתפה השכונה במאמץ המלחמתי של הישוב העברי ורבים מתושביה, כולל נשים, התגייסו לצה"ל, חלקם נפלו במערכות ישראל. הוסר האיום הפוטנציאלי מצדם של כפר סלמה וישובים ערביים נוספים.

1949 – מלחמת העצמאות נסתיימה. היחסים בין מדינת۔۔ישראל לבין שכנותיה הערביות הוסדרו בהסכמי שביתת۔۔נשק.

בין תוצאות המלחמה: לא קמה מדינה ערבית (פלסטינית). על שטחים שיועדו לה על פי תוכנית החלוקה השתלטו מצרים (רצועת עזה), ממלכת עבר۔۔הירדן (הגדה המערבית, דהיינו יהודה ושומרון) וישראל. מאות אלפים מתושביה הערבים של ארץ۔۔ישראל נעקרו מבתיהם, ונוצרה בעיית הפליטים הפלסטינאים.

1949  ۔۔  1951 – עלייה המונית למדינת۔۔ישראל, בעיקר של שרידי השואה ושל בני קהילות יהודיות ממדינות ערביות. כך שהוכפל מספר תושביה היהודים של המדינה. מחמת המצוקה הכלכלית החריפה, נאלצה הממשלה לשכן רבים מהעולים החדשים במעברות ולהנהיג משטר של צנע – קיצוב מוצרי מזון בסיסיים.

        אכלוס מוגבר של השכונה. בית הספר השכונתי קולט יותר ויותר תלמידים גם משכונות סמוכות, לרבות "בצרון" ו"רמת۔۔ישראל".

       הוטל פיקוח על הרפתות, המחלבות והלולים בשכונה במסגרת המאבק ב"שוק השחור" ובמהילת חלב במים.

 ב۔۔29 באוקטובר 1956 – ישראל פתחה ב"מבצע קדש" (מבצע סיני, מלחמת סיני) במהלכו כבש צה"ל, בתוך כחמישה ימים את רצועת עזה ורוב חצי האי סיני מידי המצרים. זאת כדי לשים קץ להסתננות של ערבים חמושים ("הפדיון") מהמדינות השכנות, לפתוח את מיצרי טיראן לשייט ישראלי חופשי ולפגוע בתהליך ההתעצמות של מצרים שנועד להקנות לה יכולת ליזום מלחמה בישראל. המבצע נעשה בתיאום עם בריטניה וצרפת שניהלו במקביל מבצע צבאי משלהן נגד מצרים. בתוך חודשים ספורים נאלצה ישראל לסגת מהשטחים הכבושים וזאת תחת לחץ בינלאומי כבד ובמסגרת התחייבויות והסדרים להבטחת השייט הישראלי בים۔۔סוף ולהרגעת הגבול הישראלי – מצרי.

באמצע שנות ה۔۔50 – השכונה תוגברה על۔۔ידי הקמת שיכון ערבי נחל.

        סוף שנות ה۔۔50  –  התחיל משבר בבית הספר "איילון" לאחר שהפסיקו ללמוד בו ילדי שכונות סמוכות ובראשן "בצרון" ו"רמת۔۔ישראל".

        ראשית שנות ה۔۔60 – בתוקף מדיניות ממשלתית חדשה נסגרו הרפתות והלולים ב"נחלת۔۔יצחק" והתפוגג אופייה הכפרי.

  • הסכם לפיו הסתפחה השכונה לתל۔۔אביב.
  • השכונה נהייתה לפרבר של תל۔۔אביב ובו תמהיל של בתי מגורים (כולל רבי קומות) בנייני משרדים ובתי מלאכה ותעשייה.