הנציב העליון

הנציבים העליונים

כאשר הצליחה ממשלת בריטניה הגדולה לקבל מהאומות המאוחדות את המנדט על ארץ ישראל היא שלחה מיד לארץ נציב עליון שיחליף את גנרל אלנבי שהיה מושל הארץ מטעם צבא אנגליה.

הנציב משמש כנציגו של המלך והממשלה שבאנגליה בארץ בה הוא מוצב לתפקידו. לא נציב אחד היה כאן בארץ ישראל כי אם שבעה במספר. נספר על כל אחד מהם ועל מה שעשו כאן בתוקף תפקידם.

כתיבת תגובה