בית-הקברות נחלת יצחק

בית-הקברות נוסד ב-1932. בשנת 1928 הבינה "החברה קדישא" של אזור גוש-דן שבית הקברות שברחוב טרומפלדור מתמלא ותוך זמן קצר לא יהיה בו מקום קבורה פנוי הוחלט שיש למצוא בהקדם מקום קבורה נוסף. בית קברות בדרך נמצא במרחק סביר מהעיר. לכן הוחלט בשנת 1929 שיש למצוא שטח רחוק מהעיר ומצאו את השטח באזור של שדות הטמפלרים. השטח נרכש לאחר מו"מ ארוך, ורכשו אותו שלושה אנשים מנכבדי העדה בתל-אביב. מו"מ ארוך התנהל עד שניתן הרשיון לפתיחת בית הקברות.

מסע הלוויה מת"א היה עובר דרך ואדי מוסררה. כאשר הלוויה הייתה יורדת בצד אחד ועולה בצד שני. זו לא הייתה עליה גדולה, בכל צד היו מדרגות. לוויות שהיו צריכות להיערך בחורף, בגלל ההצפות של ואדי מוסררה, שהיה נוהג לעלות על גדותיו כמעט בכל חורף, היוו בעיה קשה מאוד. היה צורך ללכת מסביב, כלומר כמעט עד רמת-גן. לכן רכשה "החברה קדישא" שטח אדמה ברוחב של 8 מטר. מעל לואדי, מהכביש השחור ועד אחרי הואדי. השטח נרכש מהטמפלרים שישבו בשרונה, שהיו בעלי הקרקע. תוך התחייבות שהחברה קדישא תבנה גשר ותסלול כביש נוח למעבר וגם לטמפלרים תהיה הרשות להשתמש בגשר למעבר אל השדות שלהם. החברה קדישא הסכימה, אבל לא היה לה כסף גם לרכישה וגם לבנות את הגשר, ועל כך התנהלו עשרות ישיבות, למצוא מימון לבניית הגשר. לאחר שהעירייה הסכימה לתמוך וגם לסלול את הכביש הוחל בעבודה והגשר נבנה וגם כביש גישה.

שכונת "נחלת-יצחק". – הוקמה על ידי יהודים חרוצים שעלו מקובנה וקראו לשכונתם על שמו של רבם המפורסם רבי יצחק אלחנן ספקטור.

בשכונה היו רוב הרפתות של יהודי תל-אביב מתוך הגישה שהרפת צריכה להיות קרוב למשתמש כי אז לא היה קרטון ולא היו שקיות מזגו חלב בכד. את הרפתות חיסל שר החקלאות משה דיין, בשנת 1959 באותה שנה הוא גם המציא את העגבנייה "מונימייקר".

בבית הקברות קבורים חללי מלחמות רבים. אלטלנה, הפצצות על תל-אביב, פעולות הטרור, ומלחמת 1948. כמו גם רבנים וצדיקים גדולים, וכן אישים חשובים כחברי כנסת ואחרים שעשו רבות למען המדינה