נפוליון, הרצאה

העמותה לחקר נפוליאון ותקופתו

The Israeli Society for Napoleonic Research

La Societe Israelienne des Recherches Napoleoniennes

כתובת האתר: www.napoleon.cjb.co.il

יו"ר העמותה: פרופ' מרדכי גיחון רחוב עשהאל 14 צהלה, תל־אביב 69-083

Prof. Mordechai Gichon – President – FINS. 14 Assael St. Zahala, Tel־Aviv 69083

_______________________________________________________________         

 חברים יקרים שימו לב!!

יו"ר העמותה והנהלתה מאחלים לכל חבריה ולבני משפחותיהם שנה טובה, שנה מבורכת ומאושרת, ושנה של פעילות מעניינת.

לעונה הבאה עלינו לטובה הוכנה תוכנית הרצאות בנושאים מרתקים.להלן פרטי הפעילות בארבעת החודשים הראשונים של העונה:

 

יום ה' 27.11.2008

מלחמת נפוליון בעמי חצי האי האיברי ובת בריתם, בריטניה.

המרצה:

פרופ' מרדכי גיחון

יום ה' 1 בינואר 2009

נפוליון והיהודים באיטליה

המרצה:

פרופ' אלכסנדר גראב

יום ה'  1 בינואר 2009

נפוליון והיהודים באיטליה

המרצה:

פרופ' אלכס גראב

יום ה' 29.1.2009

השתקפות ההתנגדות לנפוליון באמנות.

המרצה:

ד"ר דורון לוריה

יום ה' 26.2.2009

דמותו של נפוליון בציורי האמנות בתקופתו.

המרצה:

ד"ר ז'וזפין (בוהרנה)יארושביץ

יום ה' 26.3.2009

דיון סביב "שולחן עגול" צללים בדמותו של נפוליון.

יערך בביתו של צבי נגאל

יום ה' 30.4.2009

טיול: הצרפתים שעל שפת הירקון ובאזור השרון

מדריך:

פרופ' מרדכי גיחון

יום ה' 14.5 2009

המערכה בשנת 1809

המרצה:

מר חזי שלח

יום ה' 18.6.2009

וולינגטון – הבולט במצביאים במחנה אויבי נפוליון ומנצחו

המרצה:

אלון קליבנוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קונגרס נפוליאוני בינלאומי בקורסיקה

בחודש יולי 2008 התקיים קונגרס בינלאומי בעיר אג'קסיו בקורסיקה. עמותתנו יוצגה בכבוד ע"י מספר חברים, אשר חלקם גם נשאו הרצאות. פרטים על הקונגרס ימסרו במפגש הקרוב.

 דמי חבר

דמי החבר לעונה הקרובה יעמדו על -100 ₪. החברים מתבקשים להקדים ולשלמם ע"י משלוח המחאה למזכיר הח"מ לפי הכתובת: רחוב קליי 17 ת"א 62-336

 בדיון "השולחן העגול", שיערך בביתו של צבי נגאל ביום 26 במרס 2009 את הכיבוד יביאו האורחים לפי טעמם.

החברים מתבקשים להודיעני בהרצאה הקרובה או במייל חוזר.

ההרצאות יתקיימו כרגיל בבית יד אבנר שבאוניברסיטת תל-אביב ברחוב זליג 10 בשעה 17:00

 המעוניינים להשתתף ביום הסיור כמוזכר לעיל מתבקשים להודיעני הדבר.

                ברגשי כבוד

           יעקב מרקל – מזכיר

 יעקב מרקל – רחוב קליי 17 תל-אביב  62-336                 www.ymarkel.com        ymarkel@ymarkel.com